(Kranj, 21. 4. 1900 – 29. 10. 1992)

Študirala je na univerzah v Gradcu, Strasbourgu, Parizu in Zagrebu. Kot prva Slovenka je doktorirala na Univerzi v Gradcu iz arheologije z disertacijo Vorgeschichtliche Reste im Bacherngebiet, den Windischbücheln und im Pettauerfelde und die Flurnamen, die darauf hinweisen. Poučevala je slovenski, nemški in francoski jezik na meščanski šoli, učiteljišču, in na klasični gimnaziji v Mariboru do leta 1941, ko je bila izseljena v Srbijo. Do leta 1952 je poučevala nemški in francoski jezik v Knjaževcu, nato spet na klasični gimnaziji v Mariboru.
Bila je direktorica Gimnazije Vič v Ljubljani do leta 1958, nato lektorica za nemški jezik in od l. 1960 predavateljica za nemško književnost na Oddelku za germanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Konec l. 1965 se je upokojila, a je nadaljevala delo s polno obveznostjo do l. 1976. Bila je stalna članica in vodja republiške komisije za učne načrte, inšpektorica za jezikovni pouk na srednjih šolah, recenzentka in ocenjevalka učbenikov za Republiški svet za šolstvo, tudi sama pa je bila avtorica učbenikov in beril za slovenščino in nemščino. 1965 je bila odlikovana z redom dela s srebrnim vencem.

Izbrana bibliografija:

  • Stupan, Helena: Märchen und Schwänke. Nemško začetno berilo za gimnazije. V Mariboru: Obzorja 1952. 132 str.
  • Stupan, Helena: Nemško berilo za višje gimnazije. Ljubljana: Državna založba Slovenije 1953. 374 str.
  • Stupan, Helena: Od Prešerna do Cankarja. Pregled slovenske književnosti za višje razrede gimnazij in njim sorodnih šol. (Dve šolski leti). Maribor: Obzorja 1955. 266 str.
  • Stupan, Helena: Nemško literarno berilo za gimnazije. Ljubljana: Državna založba Slovenije 1965. 345 str., [32] f. pril.
  • Stupan, Helena: Nemška književnost. V Ljubljani: Mladinska knjiga 1968. 186 str., [14] f. pril.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si