(Vinski Vrh, 19. 7. 1882 – Ljubljana, 14. 5. 1957)

Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, Mariboru in Pulju, kjer je opravil maturo 8. julija 1904. na Dunaju in v Gradcu je študiral germanistiko. Študij na graški univerzi je zaključil 1. maja 1909 z disertacijo Zur Quelle von Eilharts Tristan. Na dunajski univerzi je 28. januarja 1911 opravil tudi državni izpit za učitelja nemščine in klasične filologije na srednjih šolah.
Služboval je na gimnaziji v Novem mestu in klasični gimnaziji v Ljubljani. Začel je habilitacijo na Univerzi v Zagrebu, vendar je bil v februarju 1920 poklican na Univerzo v Ljubljani kot docent za germansko filologijo. Za rednega profesorja je bil imenovan 3. avgusta 1928. Germanistični seminar, ki se je po 2. sv. vojni preimenoval v Oddelek za germanske jezike in književnosti, je kot predstojnik vodil od ustanovitve l. 1920 vse do svoje smrti 1957. Velja za utemeljitelja študija germanistike in začetnika študija anglistike na Univerzi v Ljubljani. Že pred prihodom na ljubljansko univerzo si je ustvaril mednarodni ugled kot znanstvenik s študijami s področja nemške srednjeveške književnosti. Poleg tega se je posvečal raziskovanju literarne vede in teorije, angleške književnosti, germanskega in primerjalnega jezikoslovja, etimologije, toponomastike ter etnografije, ukvarjal pa se je tudi z vprašanji iz zgodovine kulturnih stikov med Slovenci in Nemci.
Bil je trikrat dekan Filozofske fakultete, odbornik Muzejskega društva in predsednik Angleškega društva. Predaval je po ljudskih univerzah in po radiu. L. 1954 je prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo na področju literarnih ved.

Izbrana bibliografija:

  • Kelemina, Jakob: Untersuchungen zur Tristansage. Leipzig: Teutonia 1910. IX, 82 str.
  • Kelemina, Jakob: Geschichte der Tristansage nach den Dichtungen des Mittelalters. Wien: E. Hölzel 1923. XV, 232 str.
  • Kelemina, Jakob: Literarna veda. Pregled njenih ciljev in metod. Ljubljana: Nova založba 1927. 170 str.
  • Kelemina, Jakob: Osnove novoangleške slovnice = A modern English grammar. Ljubljana: Klub germanistov ljubljanske univerze 1946. 180 str.
  • Kelemina, Jakob (ur.): Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva z mitološkim uvodom. Celje: Družba sv. Mohorja 1930. 404 str.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si