(Dutovlje, 2. 10. 1947 – 18. 8. 1996)

Diplomirala je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani iz nemščine in francoščine leta 1972, magistrirala 1982 iz novega nemškega jezika s stilistiko z nalogo Zu Entwicklungstendenzen im Satzbau der deutschen Sprache der Gegenwart unter besonderer Berücksichtigung der Ausrahmung. Na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu je doktorirala 1990 z disertacijo Die Thema-Rhema-Gliederung in deutschen und slowenischen Texten.
Poučevala je nemščino in francoščino, kasneje tudi italijanščino na Pedagoški gimnaziji v mestu Kreuzlingen (Švica) v letih 1972–1974; v letih 1975–1979 je poučevala nemščino na Srednji tehnični šoli (ETŠ) v Ljubljani, na Delavski univerzi Boris Kidrič ter na intenzivnih tečajih za tuje jezike (kot zunanja strokovna sodelavka) v Ljubljani. Od leta 1980 do 1991 je bila redno zaposlena na Filozofski fakulteti v Ljubljani, sprva kot lektorica, nato pa kot asistentka za moderni nemški jezik. Kasneje je predavala na univerzah v Celovcu in Gradcu.
Njeno interesno področje je obsegalo moderno germanistično jezikoslovje s poudarkom na besediloslovju ter na kontrastivni analizi nemškega in slovenskega jezika.

Izbrana bibliografija:

  • Makovec-Černe, Jasna: Die Thema-Rhema-Gliederung in deutschen und slowenischen Texten. Die Thema-Rhema-Gliederung als Informationsgliederung eines Textes. Eine kontrastive Untersuchung. Frankfurt am Main: P. Lang 1991. VII, 333 str.
  • Makovec-Černe, Jasna: Členitev po aktualnosti in besediloslovje. Bibliografija. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete 1993. 36 str.
  • Makovec-Černe, Jasna: Vorfeld und Nachfeld im Deutschen und Slowenischen anhand der
  • Erzählung "Wunschloses Unglück" von Peter Handke. V: Mrazović, Pavica (ur): Kontrastivne jezičke študije. Simpozijum austrijskih i jugoslovenskih germanista = Kontrastive Sprachstudien. Symposion österreichischer und jugoslawischer Germanisten, Innsbruck, 31. 5. – 2. 6. 1984. Novi Sad: Univerzitet, Filozofski fakultet 1985, str. 169–191.
  • Makovec-Černe, Jasna: Die Besetzung der ersten Position im deutschen und slowenischen Satz. V: Althof, Hans-Joachim / Sülzen, Christa (ur): Jugoslawisch-deutsches Germanistentreffen in Dubrovnik vom 30. 09. – 04. 10. 1984. Dokumentation der Tagungsbeiträge. Bonn: Deutscher akademischer Austauschdienst 1986, str. 192–202.
  • Makovec-Černe, Jasna / Dresskerm Wolfgang: Die ersten Stufen des Erwerbs der slowenischen Flexion. Eine Fallstudie. V: Hajičova, Eva u.a. (ur.): Prague Linguistic Circle Papers = Travaux du cercle linguistique de Prague. Nouvelle série. Vol. 1. Amsterdam, Philadelphia: J. Benjamins 1995, str. 249–260.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si