(Ljubljana, 28. 3. 1954)

Diplomirala je iz nemškega in slovenskega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1979. Zaposlena je bila na Centru za tuje jezike v Ljubljani kot učiteljica nemškega jezika in vodja učiteljev nemškega jezika (1979–1988), v farmacevtski in kemičnem podjetju Lek v Ljubljani kot prevajalka in lektorica za slovenski jezik (1988–1991); nato je dve leti delala kot samostojna izobraževalka in prevajalka.
Od 15. 9. 1993 je bila redno zaposlena na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani kot lektorica za moderni nemški jezik, najprej na Oddelku za germanske jezike in književnosti, od 1. 10. 1998 pa na Oddelku za prevajanje in tolmačenje, kjer je bila od 2000 do 2002 predstojnica oddelka. Vodila je jezikovne vaje, vaje iz prevajanja iz nemškega v slovenski jezik in idiomatiko nemškega jezika. L. 2002 je odšla na mesto lektorice na Univerzo v Gradcu.
Od leta 1988 veliko prevaja in se ukvarja s prevodoslovjem. Je članica Društva znanstvenih in tehničnih prevajalcev Slovenije in Slovenskega društva za visokošolsko didaktiko. Napisala je več učbenikov za nemški jezik.

Izbrana bibliografija:

  • Bedenk, Kasilda / Muster, Ana Marija / Gantar, Mira: Deutsch 1. Ljubljana: Izobraževalni center za tuje jezike 1977 [i.e.] 1983. 199 str.
  • Bedenk, Kasilda / Gantar, Mira: Deutsch 2. Ljubljana: Izobraževalni center za tuje jezike 1984. 156 str.
  • Bedenk, Kasilda / Velkaverh, Kristina: Deutsch 5. Ljubljana: Izobraževalni center za tuje jezike 1985. 61 str.
  • Bedenk, Kasilda / Muster, Ana Marija: Deutsch perfekt 1. Lehrbuch, Begleitheft und 2 Audiokassetten. Ljubljana: Državna založba Slovenije 1993. 223 str; 96 str; 69 min.
  • Bedenk, Kasilda: Universitätsstudiengang Diplomübersetzer und Diplomdolmetscher am Institut für Übersetzer- und Dolmetscherausbildung der Universität Ljubljana. V: Slowenien in Europa. Beiträge zur Außenpolitik, Wirtschaft und Kultur 1 (1999), št. 1, str. 68–69.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si