(Ljubljana, 11. 11. 1933)

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 1958 diplomirala iz angleškega in nemškega jezika s književnostjo, 1962 pa še iz literarne teorije. Doktorirala je z disertacijo Sentimentalni roman in njegovi odmevi v slovenski zgodnje meščanski pripovedni prozi leta 1988.
Službovala je v Pionirski knjižnici v Ljubljani v letih 1959–1961, nato kot prva poklicna bibliotekarka v knjižnici Oddelka za germanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti. L. 1978 je pridobila naziv višje bibliotekarke. Upokojila se je 24. 6. 1989.
Objavljala je članke in eseje s področja angleške književnosti 18. stoletja in iz moderne nemške književnosti, v zadnjem času tudi primerjalne študije o slovenskem romanu 19. stoletja. Prevaja leposlovje iz nemščine in angleščine.
L. 1985 je dobila Čopovo diplomo, ki jo podeljuje Društvo bibliotekarjev Slovenije. S skupino sodelavcev Literarnega leksikona SAZU je leta 1986 prejela nagrado Sklada Borisa Kidriča. Za prevajalsko delo je l. 1998 prejela diplomo Mednarodne zveze za mladinsko književnost (IBBY).

Izbrana bibliografija:

  • Bogataj-Gradišnik, Katarina: Sentimentalni roman. Ljubljana: Državna založba Slovenije 1984. 178 str.
  • Bogataj-Gradišnik, Katarina: Grozljivi roman. Ljubljana: Državna založba Slovenije 1991. 189 str.
  • Bogataj-Gradišnik, Katarina: Literarne konvencije v slovenskem zgodovinskem romanu 19. stoletja. V: Primerjalna književnost 17 (1994), št. 1, str. 1–34; št. 2, str. 1–34.
  • Bogataj-Gradišnik, Katarina: Bidermajerske prvine v dveh Stritarjevih besedilih. V: Primerjalna književnost 24 (2001), št. 1, str. 97–114.
  • Bogataj-Gradišnik, Katarina: Preobrazba sentimentalne dediščine ob narodotvorni vlogi slovenskega romana. V: Hladnik, Miran / Kocijan, Gregor (ur.): Slovenski roman. Mednarodni simpozij Obdobja – metode in zvrsti, Ljubljana 5.–7. december 2002. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete 2003, str. 3–10.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si