(Berlin, 18. 10. 1936)

Diplomirala je leta 1962 iz političnih znanosti, zgodovine in germanistike po študiju na univerzah v Hamburgu, Tübingenu, Berlinu in Freiburgu (Breisgau). Službovala je na različnih institucijah v ZRN in Sloveniji.
Od leta 1975 do upokojitve l. 1998 je bila redno zaposlena kot lektorica za nemški jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je na Oddelku za germanistiko vodila lektorske vaje in vaje iz prevajanja. Ves čas svojega bivanja v Sloveniji se intenzivno ukvarja s prevajanjem strokovnih besedil in leposlovja iz slovenščine v nemščino.

Izbrana bibliografija:

  • Grah, Käthe: Slovenski toponimi v nemških besedilih. Ljubljana: Filozofska fakulteta 1982, 2. izd. 2000, 3. popravljena izd. 2005. VI, 146 str.
  • Grah, Käthe: Slovenska stvarna imena v nemških besedilih = Slowenische Sachnamen in deutschen Texten. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete 2002. 237 str.
  • Grah, Käthe: Slowenische Toponyme im deutschen Text. V: Mrazović, Pavica (ur.): Kontrastivne jezičke studije. Simpozijum austrijskih i jugoslovenskih germanista = Kontrastive Sprachstudien. Symposion österreichischer und jugoslawischer Germanisten, Innsbruck 31. 5.– 2. 6. 1984. Novi Sad: Univerzitet, Filozofski fakultet 1985, str. 35–41.
  • Grah, Drago / Grah, Käthe (prevajalca): Matjaž Kmecl: Die Schätze Sloweniens. Ljubljana: Cankarjeva založba 1981 (in ponatisi). 336 str.
  • Grah, Käthe / Šetinc Salzmann, Madita (prevajalki): Stopar, Ivan: Burgen und Schlösser in Slowenien. Ljubljana: Cankarjeva založba 1989, 401 str.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si