(Maribor, 3.7.1947)

Diplomirala je leta 1975 na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz francoskega jezika in književnosti ter iz nemškega jezika in književnosti (oboje kot glavni predmet). Po diplomi se je zaposlila kot bibliotekarka v knjižnici Oddelka za germanske jezike in književnosti, od leta 1987 je delala kot lektorica na istem oddelku. Poučevala je nemški jezik za študente etnologije in kulturne antropologije ter muzikologije. Krajši čas je poučevala tudi na Oddelku za pedagogiko in na Oddelku za bibliotekarstvo. Oktobra 2006 se je upokojila.
Ves čas se je ukvarjala tudi s prevajanjem. Večinoma je v nemščino prevajala strokovna besedila s področja humanistike in slovensko leposlovje.

Izbrana bibliografija:

  • Osolnik Kunc, Viktorija / Hudelja, Niko / Šetinc Salzmann, Madita (ur.): Transkulturell = Transkulturno. Berlin, Ljubljana, Zabočevo. Festschrift für Käthe Grah zum 70. Geburtstag = Jubilejni zbornik za Käthe Grah ob 70. rojstnem dnevu. Ljubljana: Oddelek za germanistiko, Filozofska fakulteta 2006. 371 str.
  • Šetinc Salzmann, Madita (prevajalka): Rajko Bratož: Severinus von Noricum und seine Zeit. Geschichtliche Anmerkungen. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften 1983. 48 str.
  • Šetinc Salzmann, Madita (prevajalka): Čedomir Kolar / Ivo Eterović: Steinerne Schiffe der Adria. Ljubljana: Državna založba Slovenije 1984. 195 str.
  • Grah, Käthe / Šetinc Salzmann, Madita (prevajalki): Žarko Petan: Die Geburt des Vergessens. Roman. Graz, Wien, Köln: Styria 1987. 167 str.
  • Grah, Käthe / Šetinc Salzmann, Madita (prevajalki): Ivan Stopar: Burgen und Schlösser in Slowenien. Ljubljana: Cankarjeva založba 1989. 401 str.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si