(Ljubljana , 28. 01. 1949)
Diplomirala je iz nemškega in angleškega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Po nekajletnem poučevanju obeh jezikov na srednji šoli je vpisala podiplomski študij in ga leta 1987 zaključila na matični fakulteti z magistrskim delom Analiza napak v nemških pisnih izdelkih slovenskih slušateljev nemcistike. Na Oddelku za germanske jezike in književnosti je bila zaposlena od leta 1982–2009 kot lektorica za nemški jezik. Vodila je vaje iz modernega nemškega jezika, od leta 1990 pa tudi vaje iz idiomatike.
Izpopolnjevala se je v Mannheimu, Regensburgu in Celovcu, poleg poučevanja pa se ukvarja s specifičnimi problemi idiomatike.

Glavna dela : Poleg dveh učbenikov za interno rabo je objavila nekaj člankov.
Med pomembnejšimi so: Napaka pri učenju tujega jezika - stališča in proučevanja, 1985; Vzroki in izvori napak , 1987; Funkcijske glagolske zveze, 1991; K pouku idiomatike, 1996; " Ich wusste gar nicht, dass es im Deutschen so viele Idiome gibt ", 1997 . Članki so izšli v Vestniku DTJK .

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si