(Idrija, 2. 8. 1909 – Ljubljana, 22. 2. 1984)

Diplomirala je leta 1933 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani iz nemškega jezika s književnostjo in staro nemščino, iz primerjalne književnosti z literarno teorijo ter iz zgodovine južnoslovanskih književnosti in slovenskega jezika. Poučevala je na 1. gimnaziji v Ljubljani (1934–1936) in na Meščanski šoli v Ulcinju (1936–1939). V letih 1946–1951 je službovala na več gimnazijah v Ljubljani, zatem na Višji pedagoški šoli v Ljubljani.
Od leta 1958 je bila zaposlena na Oddelku za germanske jezike in književnosti Filozofske fakultete najprej kot lektorica, kasneje kot predavateljica za nemški jezik vse do upokojitve leta 1978. Izpopolnjevala se je na univerzah v Kielu, Münchnu, Leipzigu in na Dunaju. Ukvarjala se je predvsem z nemško fonetiko in metodiko pouka nemškega jezika za Slovence. Prevajala je strokovna in literarna besedila, predvsem iz slovenščine v nemščino.

Izbrana bibliografija:

  • Počkar, Melita: Nemški izgovor = Deutsche Aussprache. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 1961. 64 str.
  • Počkar, Melita: Deutsche Laut- und Betonungslehre. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 1966. 160 str.
  • Počkar, Melita / Žgur, Adela: Izbor nemških tekstov za berilo in konverzacijo. Ljubljana: Univerzitetna založba 1963. V, 266 str.
  • Počkar, Melita: Izbor novejših nemških literarnih tekstov. Proza. Za slušatelje germanistike Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Filozofska fakulteta 1973. IV, 294 str.
  • Počkar, Melita: Über den Zeitgebrauch nach Verben der Wahrnehmung in der deutschen und slowenischen Sprache. V: Vestnik DTJK 7 (1969), str. 35–42.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si