(Breznica pri Žirovnici, 19. 3. 1884 – Ljubljana, 11. 6. 1969)

Diplomirala je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1939 iz nemškega jezika in književnosti s staronemškim jezikom, iz primerjalne slovnice indoevropskih jezikov ter iz zgodovine južnoslovanskih književnosti in francoskega jezika. Izpopolnjevala se je v Hannovru in Münchnu ter na univerzah v Innsbrucku (1937/38), Avignonu (1939/40) in kot dobitnica Humboldtove štipendije na Dunaju in Gradcu (1940/41). Med vojno je ostala brez službe. Po vojni je nekaj časa delala v Prevajalnem inštitutu Agitpropa v Ljubljani, zatem na različnih gimnazijah v Ljubljani.
Od leta 1957 je bila predavateljica za nemščino in francoščino na Višji medicinski šoli v Ljubljani, od leta 1961 do smrti pa lektorica za moderni nemški jezik na Oddelku za germanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Ljubljani. Honorarno je poučevala tudi na Akademiji za glasbo, Višji pedagoški šoli, Ljudski univerzi in Višji šoli za fizioterapevte v Ljubljani.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si