(Ljubljana, 20. 1. 1899 – 10. 12. 1965)

V Ljubljani je obiskoval Klasično gimnazijo. Po 6. razredu je bil izključen iz vseh avstrijskih srednjih šol zaradi izdajanja preporodovsko usmerjenega dijaškega lista Mi gremo naprej. Po pomilostitvi je maturiral marca leta 1917 in do prevrata služil v avstro-ogrski vojski. Študiral je moderno filologijo, slavistiko in primerjalno književnost na Filozofski fakulteti v Zagrebu (1918/19) in Pragi (1919–1922). Promoviral je 27. januarja 1923 na Univerzi v Ljubljani z disertacijo Charles Baudelaire, analitična študija. 1924/25 je na pariški Sorbonni in v Collège de France poslušal predavanja iz primerjalne književnosti. Oktobra 1926 je naredil usposobljenostni izpit za pouk na srednjih šolah iz francoščine, februarja 1928 pa iz nemščine in iz slovenščine kot učnega jezika.
1923 je bil sprejet v Društvo slovenskih književnikov, 1924 je postal dopisni član Association française d'expansion et d'échanges artistiques v Parizu, od 1926 do 1929 je bil tajnik PEN kluba. 1926–1931 je sodeloval v orkestralnem društvu GM v Ljubljani kot violončelist. Bil je urednik Vodnikove pratike (1927–45), Zvončka (1929–1939), Naše vezi (1953–55) in Mladih kadrov (1961). Kot tajnik in književni referent je delal v Vodnikovi družbi (1926–45).
Služboval je kot profesor Mestne ženske realne gimnazije v Ljubljani (sept. 1923–jul. 1942), kot bibliotekar v nekdanji ljubljanski mestni knjižnici v Ljubljani (avg. 1942–jul. 1945), kot profesor III. državne ženske, pozneje VII. gimnazije v Ljubljani (avg. 1945–sept. 1952), kot profesor Tehniške srednje šole v Ljubljani (okt. 1952–sept. 1961). Predaval je tudi na raznih tečajih za dosego višje kvalifikacije in bil honorarni profesor na Šoli za umetno obrt (1947 do 1951), na Srednji glasbeni šoli (1950–1961) in na Tehniški visoki šoli (1951–1959). Junija 1961 je bil odlikovan z redom dela s srebrnim vencem.
Od l. 1961 do 1965 je bil lektor za nemški jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Izbrana bibliografija:

  • Karlin, Pavel / Stor, Manca: Deutsch von A bis Z. Nemščina za vsakdanjo rabo na potovanju in doma. Ljubljana: Državna založba Slovenije 1956 (in naslednje izdaje). XX. 182 str.
  • Karlin, Pavel / Stor, Manca: Nemški glagol = Deutsches Zeitwort. Ljubljana: Državna založba Slovenije 1958 (in naslednje izdaje). 126 str.
  • Karlin, Pavel / Stor, Manca: Nemščina ni težka. Učbenik za odrasle začetnike. Del 1. Ljubljana: Državna založba Slovenije 1959 (in naslednje izdaje). 276 str.
  • Karlin, Pavel: Romain Rolland. V: Ljubljanski zvon 46 (1926), št. 3, str. 237–239.
  • Karlin, Pavel (ur.): Grošelj, Pavel: Vesolje – zemlja – človek. Izbrani prirodoslovni spisi. Ljubljana: Cankarjeva založba 1957. 396 str.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si