(Laze v Tuhinju, 26. 3. 1948)

Diplomirala je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani l. 1974 iz nemškega in ruskega jezika s književnostjo. V letih 1974–1993 je službovala kot profesorica nemškega jezika na Izobraževalnem centru za tuje jezike (CTJ), nato dve leti na srednji šoli.
Od l. 1995 do upokojitve l. 2007 je bila zaposlena kot lektorica za nemški jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Vodila je lektorske vaje za študente umetnostne zgodovine in primerjalne književnosti.

Izbrana bibliografija:

  • Petrišič, Stanislava: Nemški začetni in Nemški nadaljevalni tečaj na teletekstu. Ljubljana: TV Slovenija 1991-1991. 73 str.
  • Petrišič, Stanislava: Učno gradivo za nemščino za nefilologe. Ljubljana: Filozofska fakulteta 1998. 109 str.
  • Petrišič, Stanislava: Deutsch für Kunsthistoriker. Fachtexte. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino 2002, ponatis 2008. 146 str.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si