(Männedorf/Švica, 6. 8. 1970)

Študirala je nemški jezik s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 1997 pri prof. dr. Nevi Šlibar ter somentorju prof. dr. Karlu Pestalozziju (Sodobna narečna književnost v nemško govoreči Švici).
Študijsko se je izpopolnjevala na Univerzi v Baslu ter na Univerzi v Celovcu, prav tako pa se je udeležila poletnih šol za nizozemski jezik na Nizozemskem ter v Belgiji.
Že v času študija je prevajala ter poučevala nemščino in nizozemščino v različnih jezikovnih šolah ter se leta 1998 zaposlila na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko kot lektorica za področje nemškega jezika, kjer je do leta 2011 poučevala jezikovne vaje, prevajanje v nemščino ter medkulturnost za področje Švice. Od leta 2011 je zaposlena na Evropski komisiji v Luksemburgu.
Je članica Združenja južnoevropskih germanistov SOEGV (Südosteuropäischer Germanistenverein), v okviru katerega se je udeležila tudi konferenc v Sarajevu leta 2007 in v Zadru 2008. Bila je mentorica študentskega časopisa alleMANIAK (od 1999 do 2003), soorganizatorka več strokovnih ekskurzij za študente germanistike (München 2000 z Ireno Samide in Urško Valenčič Arh ter Thüringen z Erfurtom, Weimarjem, Eisenachom in Buchenwaldom aprila 2008 z Danielom Hollom).

Od 2002 do 2004 ter od 2007 do 2011 je bila vodja lektoric in lektorjev na Oddelku za germanistiko. Od leta 2001 do 2011 je bila stalna članica Izpitne komisije za nemški jezik za odrasle pri Državnem izpitnem centru.

Izbrana bibliografija:

  • Kerin, Suzana (prevajalka): Matthias Kralj: scene in kostumi = Bühnenbilder und Kostüme. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej = Slowenisches Theatermuseum 2003.
  • Kerin, Suzana (prevajalka): Maria Dermout: Pripoved o Oji. V: Mentor. Mesečnik za vprašanja literature in mentorstva 1995, št. 4–6, str. 17–20.
  • Kerin, Suzana (prevajalka): Aleš Gabrič, Polona Kekec in Brigita Rajšter: Odvetnica in pisateljica Ljuba Prenner. Ljubljana: Nova revija 2000 (prevod povzetka)

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si