(´s-Hertogenbosch, 1952 - 2014)

Na Univerzi v Utrechtu diplomiral iz nizozemskega jezika in književnosti (na smeri moderna nizozemska književnost) ter umetnostne zgodovine in literarne vede.
Leta 1989 je na Filozofski fakulteti ustanovil nizozemski lektorat, ki ga je vodil do leta 1996. Poleg rednega poučevanja je organiziral tudi poletne tečaje nizozemskega jezika in kulture v Piranu in delavnice književnega prevajanja iz nizozemščine v slovenščino.
Leta 1996 je na Univerzi Comenius v Bratislavi ustanovil študijsko smer nizozemskega jezika in kulture, ki jo je vodil vse do leta 2002. V tem času je kot gostujoči profesor predaval tudi na nizozemskih oddelkih in lektoratih v Ljubljani, Zagrebu, Brnu in na Dunaju. V srednjeevropski regiji je bil takrat tudi aktiven član Comeniusa, akademskega združenja nederlandistov Srednje in Vzhodne Evrope, poleg tega pa je bil nekaj let tudi urednik Comeniusovega časopisa.
Od leta 2003 je bil zaposlen na University College Univerze v Utrechtu kot višji predavatelj na prvostopenjskem programu. Bil je izvajalec študijskega programa nizozemski jezik in kultura za tuje študente. V svojem raziskovanju se je osredotočal na dva vidika univerzitetnega kurikuluma za nizozemski jezik. V prvi vrsti se je posvečal uravnoteženemu in poglobljenemu opisu univerzitetnega kurikuluma za nizozemski jezik in kulturo. Poleg tega je raziskoval (med)kulturne vidike v učnem načrtu za nizozemščino, pri čemer se je še posebej posvečal medkulturni literarni vedi.

Izbrana bibliografija:

  • Heuvel, Paul J. M. van den: “’Waarde Schmidt, … het is toch maar mooi spul, wat er staat.” O pismih J.H.Leopolda Frederiku Schmidt-Degenerju (1881–1941). V: Leopold en zijn ‘school’. Bijdragen over J. H. Leopold, F. Schmidt-Degener, I. Gerhardt, N. Donkersloot [A.Donker] en R. Jacobsen. Tilburg 1984, str. 62–75. [Leopoldcahier 3]
  • Heuvel, Paul J. M. van den: ‘Een verloopen domenee op zwart zaad. Over de noodzaak tot het annoteren van de De gedichten van den Schoolmeester’. V: R. Trampus (ur.): Nederlandse taal-, vertaal- en letterkunde. Trst 1995, str. 101–114.
  • Heuvel, Paul J. M. van den: Ein deutscher Wegbereiter der niederländischen Literatur. Über Albert Vigoleis Thelens Übersetzungstätigkeiten. V: L. Decloedt / H. van Uffelen (ur.): Der niederländische Sprachraum und Mitteleuropa. Wien/Köln/Weimar 1995, str. 154–162.
  • Heuvel, Paul J. M. van den: Výslovnosť holandčiny [Izgovorjava nizozemščine]. V: Ladislav Trup & Abram Muller Cestujeme do Holandska a Flámska. Bratislava: SPN 1998, str. 5–14.
  • Heuvel, Paul J. M. van den: ‘De interculturele component in het curriculum Nederlands. Een uitdaging voor de neerlandistiek in Midden- en Oost-Europa’. V: P. van den Heuvel (ur.): Interculturele aspecten van de neerlandistiek in Midden- en Oost-Europa. Bratislava: Stimul 2000.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si