(Krištanci pri Ljutomeru, 30. 5. 1956)

Študirala je nemški jezik s književnostjo in umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani, diplomirala leta 1981 . Po študiju od 1981 do 2006 bila zaposlena na Centru za tuje jezike v Ljubljani (CTJ), od 2006 do 2007 na BIC v Ljubljani, nato od 2007–2008 kot strokovna delavka na FF na Oddelku za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko, kjer je od 2008–2009 delovala kot lektorica za nemški jezik.
Večino strokovnega dela je posvetila jezikovnemu izobraževanju odraslih in preverjanju znanja jezika. Od 1991 je šolana izpraševalka pri mednarodnih izpitih Goethejevega inštituta.

Izbrana bibliografija:

  • Gaćeša, Vita: Izpiti iz tujih jezikov v Sloveniji. Opisni prerez 1998. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije 1998. 89 str.
  • Gaćeša, Vita idr.: Pogumno na maturo.Ljubljana: CTJ 1995. 149 str.
  • Gaćeša, Vita u.a: Tako zveni nemščina – So klingt Deutsch. Teksti 20-ih 10-minutnih radijskih oddaj. Ljubljana: CTJ in RTV Slovenija 1991.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si