(Gorenje Gradišče/Dolenjske Toplice, 10. 8. 1939)

Diplomiral je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani iz nemščine in angleščine leta 1966. Magistriral je na Univerzi Waterloo (Ontario, Kanada) leta 1969, na College of Education Univerze v Torontu je leta 1970 dosegel naziv Bachelor of Education (B. Ed.). Doktoriral je na University of Waterloo leta 1976 z disertacijo The Problem of Faith in Three Major Novels of Stefan Andres: Ritter der Gerechtigkeit, Der Mann im Fisch, and Die Versuchung des Synesios. V letu 1975/76 je poučeval nemščino na University of Guelph.
Od leta 1979 je bil asistent za starejši nemški jezik in književnost na Oddelku za germanske jezike in književnosti FF Univerze v Ljubljani. Leta 1985 je postal docent, 1989 izredni, 1995 redni profesor za nemško književnost. Bil je predstojnik Oddelka za germanske jezike in književnosti (1992–96) ter prodekan Filozofske fakultete (1991–93). Po konstituiranju Oddelka za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko je bil izvoljen za predstojnika tega oddelka (1998–2000).
Na študijskem izpopolnjevanju je bil v Münstru, Leipzigu, Regensburgu in na Dunaju. V študijskem letu 1979/80 je bil (prvi) lektor za slovenski jezik na Univerzi Karla Marxa v Leipzigu, 1990 je bil gostujoči predavatelj na Univerzi v Celovcu (dvorska epika). L. 1990 je v Rogaški Slatini organiziral mednarodni simpozij oz. 17. srečanje skupine Mediävistisches Colloquium, bil je glavni organizator mednarodnega simpozija Anastasius Grün und die politische Dichtung im Vormärz (Ljubljana, 1994). Z referati je sodeloval na več mednarodnih simpozijih in drugih strokovnih srečanjih. Upokojil se je l. 2007.
Predmet njegovih zanimanj so zgodovina nemškega jezika, srednjeveška nemška književnost, nemška slovstvena ustvarjalnost na Slovenskem, nekateri vidiki sodobne nemške književnosti.

Izbrana bibliografija

  • Janko, Anton (ur.): Altdeutsche Texte. Ljubljana: Filozofska fakulteta 1982. 157 str.
  • Janko, Anton (ur.): Slovenci v evropski reformaciji šestnajstega stoletja. Simpozij, Ljubljana, 6. – 8. 10. 1983 = Die Slowenen in der europäischen Reformation des sechzehnten Jahrhunderts. Symposium, Ljubljana, 6. – 8. 10. 1983. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete 1986. 259 str.
  • Janko, Anton / Schwob, Anton (ur.): Anastasius Grün und die politische Dichtung im Vormärz. Internationales Symposion, Laibach/Ljubljana 3.–6. November 1994. München: Südostdeutsches Kulturwerk 1995. 231 str.
  • Janko, Anton / Henkel, Nikolaus: Nemški viteški liriki s slovenskih tal. Žovneški, Gornjegrajski, Ostrovrški = Deutscher Minnesang in Slowenien. Der von Suonegge, Der von Obernburg, Der von Scharpfenburg. Ljubljana: Filozofska fakulteta 1997. 72 str.
  • Janko, Anton: Synesios als Philosoph. V: Mein Thema ist der Mensch. Texte von und über Stefan Andres. München: Piper 1990, str. 174–188.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si