V okviru Oddelka za germanistiko delujejo naslednje katedre:

  • Katedra za nemški, nizozemski in švedski jezik,
  • Katedra za starejši nemški jezik in starejšo nemško književnost,
  • Katedra za novejšo nemško književnost,
  • Katedra za moderno in sodobno nemško književnost,
  • Katedra za slovensko-nemške kontrastivne študije,
  • Katedra za didaktiko nemščine.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si