Prehajanje med programi je opredeljeno v skladu s 181.-189. členom Statuta Univerze v Ljubljani in Merili za prehode med študijskimi programi.

Prehajanje na prvostopenjski univerzitetni študijski program Germanistika:

 1. med univerzami je določeno v skladu z 189. členom Statuta UL:
  • Kandidat oz. kandidatka mora za prehod na študij univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Germanistika na FF UL izpolnjevati pogoje za vpis v višji letnik po študijskem programu univerze, na katero je vpisan oz. vpisana (pridobljenih 60 ECTS za vsak letnik).
  • Kandidat oz. kandidatka mora za prehod izpolnjevati pogoje za vpis v 1. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Germanistika.
  • O izpolnjevanju pogojev za prehod odloča pooblaščeni organ senata FF UL, ki na predlog Oddelka za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko določi kandidatu oz. kandidatki za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti (iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Germanistika) v skupnem obsegu od 10 do 60 ECTS, ter letnik, v katerega se sme vpisati.
 2. med študijskimi programi na Univerzi v Ljubljani je mogoč prehod na univerzitetni študijski program 1. stopnje Germanistika
  • z dvodisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Nemcistika, ki ga izvaja Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (v skladu s 182. in 183. členom Statuta UL).
  • Kandidat oz. kandidatka mora za prehod na univerzitetni študijski program prve stopnje Germanistika izpolnjevati vse pogoje za prehod v višji letnik dvopredmetnega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Nemcistika, kar je v skladu s 183. členom Statuta UL, ki določa, da je prehod na študij mogoč le, če se kandidatu pri vpisu lahko prizna vsaj polovica obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu.
  • O možnostih prehoda kandidata odloča pooblaščeni organ senata Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki mora ugotoviti, ali kandidat izpolnjuje pogoje za prehod. Senat Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani oz. njegov pooblaščeni organ na podlagi predloga Oddelka za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko kandidatu/kandidatki predpiše diferencialne izpite in druge obveznosti (iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Germanistika) v skupnem obsegu med 10 in 60 ECTS, ter letnik, v katerega se sme vpisati.
 3. Prehajanje iz visokošolskih strokovnih študijskih programov je mogoče, če so izpolnjeni pogoji za vpis v prvostopenjski študijski program Germanistika. O možnostih prehoda odloča senat FF v Ljubljani ustrezni organ senata FF v Ljubljani.

   

 4. Prehodi iz višješolskih študijskih programov: prvostopenjski študijski program Germanistika ne predvideva te možnosti.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si