V univerzitetni študijski program prve stopnje Germanistika se lahko vpiše:

  1. kdor je uspešno opravil splošno maturo;
  2. kdor je uspešno opravil poklicno maturo kateregakoli strokovnega področja in maturitetni preizkus pri predmetu nemščina;
  3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program
  4. kdor je uspešno opravil enakovredno izobraževanje v tujini in lahko izkaže ustrezno znanje nemščine (B2 skupnega evropskega referenčnega okvira).

Če je zanimanja za vpis več, kot je razpisanih mest in bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati razporejeni po naslednjih merilih:

iz točke a in b:

splošni uspeh pri maturi 40 % točk
splošni uspeh v 3. in 4. letniku 10 % točk
uspeh iz nemškega jezika v 3. letniku 15 % točk
uspeh iz nemškega jezika v 4. letniku 15 % točk
uspeh pri maturi iz nemškega jezika 20 % točk


iz točke c:

splošni uspeh pri zaključnem izpitu 20 % točk
splošni uspeh v 3. in 4. letniku 10 % točk
uspeh iz nemškega jezika v 3. letniku 20 % točk
uspeh iz nemškega jezika v 4. letniku 20 % točk
uspeh iz nemškega jezika pri zaključnem izpitu 30 % točk

 

Glede na obliko srednješolskega izobraževanja bodo v primeru omejitve vpisa po opisanih kriterijih izbrani tudi kandidati, ki so zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si