Za obiskovanje lektorata ni potrebno predznanje, saj začnemo z usvajanjem jezika od samega začetka. Lektorat lahko obiskujejo študentje germanistike, odprt pa je tudi za vse ostale oddelke Filozofske fakultete in študente drugih fakultet. Študij nizozemščine traja tri leta. Po prvem letu dosežejo študentje znanje vsaj na ravni A2, po drugem letu na ravni B1/B2, po tretjem letu pa praviloma obvladajo nizozemščino na ravni B2/C1.

Na lektoratu se posvečamo praktičnemu aspektu jezika, kar pomeni, da se študentje že v prvem letu dodobra seznanijo s pravili izgovorjave vseh nizozemskih glasov in se jih naučijo v govoru aktivno uporabljati. Nadalje spoznajo osnovne slovnične strukture ter širijo besedišče, kar podkrepijo z uporabo pri raznolikih vajah, npr. vajah iz konverzacije, govornih vajah, bralnih vajah, v pisnih sestavkih itd.

S takšnim intenzivnim usvajanjem jezika je tesno prepleteno znanje o družbi in kulturi Nizozemske in Belgije, ki mu posvečamo pozornost v enaki meri kot praktični uporabi jezika. Da bi študentom živost takšnega znanja še bolj približali, v goste pogosto povabimo predavatelje z univerz na Nizozemskem in v Belgiji. Pri tem pomemben vidik predstavlja tudi nizozemska književnost, saj nas redno obiskujejo tudi pisatelji in pesniki iz obeh dežel.

Za dodatne informacije spremljajte spletno stran Lektorata za nizozemski jezik in kulturo.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si