Lektorat za švedski jezik

Od študijskega leta 2018/2019 so predmeti švedskega lektorata razdeljeni na semestre.
Za študente programa Germanistika na 1. stopnji je lektorat švedščine obvezni izbirni predmet (izbirate med švedščino in nizozemščino). Za študente ostalih smeri na Filozofski fakulteti so predmeti izbirni. Predmet lahko izberejo tudi študentje drugih fakultet Univerze v Ljubljani.
GERMANISTIKA, 1. STOPNJA
1. letnik Germanistike:
Švedski jezik in kultura I – 3 ECTS (A1), izvaja se v letnem semestru, 3 ure/teden, predznanje ni potrebno

2. letnik Germanistike:
Švedski jezik in kultura II – 4 ECTS (A2), izvaja se v zimskem semestru, 4 ure/teden
Švedski jezik in kultura III – 5 ECTS (A2/B1), izvaja se v letnem semestru, 4 ure/teden

3. letnik Germanistike:
Švedski jezik in kultura IV – 4 ECTS (B1), izvaja se v zimskem semestru, 4 ure/teden
Švedski jezik in kultura V – 3 ECTS (B1/B2), izvaja se v letnem semestru, 3 ure/teden

Cilji jezikovnih vaj, kjer spodbujamo bralno, pisno razumevanje ter govorne in pisne spretnosti, so vezani na nivoje skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike. Poleg samega jezika študent spoznava tudi švedsko družbo in kulturo.

GERMANISTIKA, 2. STOPNJA
Na 2. stopnji programa Germanistika sta oba predmeta iz švedščine izbirna predmeta. Lahko ju izbirajo tudi študentje drugih smeri na Filozofski fakulteti in drugih fakultet Univerze v Ljubljani. Za pristop k predmetu se zahteva ustrezno predznanje švedskega jezika oz. opravljeni lektorat nižjih stopenj (Švedski jezik in kultura I – V).
Švedski jezik, literatura in kultura v kontekstu I – 3 ECTS (B2), izvaja se v zimskem semestru, 3 ure/teden
Švedski jezik, literatura in kultura v kontekstu II – 3 ECTS (B2), izvaja se v zimskem semestru, 3 ure/teden
Cilji lektorata so vezani na stopnjo B2 skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike. Tudi na tej stopnji lektorata je poudarek še vedno na jezikovnih spretnostih študenta, se pa jezikoslovne vsebine močno prepletajo z leposlovnimi besedili in poglabljanjem znanja o švedski družbi in kulturi.
Lektorat švedščine, ki ima na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko dolgo tradicijo, že od samih začetkov v 70. letih prejšnjega stoletja podpira Švedski inštitut, ki študentom podeljuje štipendije za študij na Švedskem, učiteljem omogoča udeležbo na konferencah in strokovnih izpopolnjevanjih ter prispeva v fond oddelčne knjižnice z učbeniki, strokovno literaturo in leposlovjem.

 

 

 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si