1. semester

ECTS

KU

Predmet

6

75

Skupni del pedagoškega modula (50%) - urnik

  • Psihologija za učitelje
  • Pedagogika
  • Didaktika

3

60

Didaktika nemščine (celoletni)

3

60

Nemški jezik v praksi I

3

30*

Germanistični izbirni predmet** 1

* Število kontaktnih ur se lahko razlikuje glede na izbrani predmet.
** Študent/ka izbira predmete iz ponujenega nabora predmetov.

 

2. semester

ECTS

KU

Predmet

6

75

Skupni del pedagoškega modula - urnik

  • Psihologija za učitelje
  • Andragogika
  • Opazovalna praksa
  • Obvezni izbirni predmet

3

45

Didaktika nemščine (celoletni)

3

45

Pedagoška praksa I

3

60

Nemški jezik v praksi II

 

3. semester

ECTS

KU

Predmet

3

45

Literarna didaktika

3

50

Pedagoška praksa II

3

60

Nemški jezik v praksi III

3

30/45

Izbirni predmet

3

30/45

Germanistični izbirni predmet 2

 

4. semester

ECTS

KU

Predmet

3

30/45

Germanistični izbirni predmet 3

3

30/45

Zunanji izbirni predmet

9

0

Magistrsko delo

 

Izbirni pedagoški predmeti v študijskem letu 2017/18

ECTS

KU

Predmet

5

45

Raziskovanje tujejezičnih učnih procesov

3

45

Informacijska in komunikacijska tehnologija pri pouku nemščine

3

45

Razvijanje ustvarjalnega pisanja pri pouku nemščine

 

**Izbirni predmeti v študijskem letu 2017/18

ECTSKUPredmet
5 45 Jezikoslovne metodologije
5 45 Metodologija literarne vede
3 45 Dunajska moderna*
3 45 Habsburški mit v literaturi, zgodovini in filmu
3 45 Jezik v oglasnih besedilih
3 30 Literarni odnosti v srednjem in zgodnjem novem veku
3 45 Literatura in gledališče
3 45 Pragmatična frazeologija
3 45 Prevajanje strokovnih besedil
3 45 Semiotika in semantika
3 45 Stilistika

 *Obvezni sestavni del izbirnega predmeta je ekskurzija na Dunaj (predvidena od 3. do 5. maja 2018), ki jo financirajo študentje sami.

Tukaj je na voljo zgibanka 2017/2018 s podrobnejšo predstavitvijo programa.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si