Diplomanti in diplomantke magistrskega pedagoškega študijskega programa Nemščina se zaposlujejo na delovnih mestih, ki zahtevajo poleg visoke strokovne ravni zmožnost samostojnega odgovornega delovanja, reševanja kompleksnih strokovnih problemov, sposobnost ustvarjanja novih konceptov in vodilne kvalitete. Prvenstveno se zaposlujejo kot učitelji in učiteljice nemščine na vseh stopnjah izobraževanja (osnovnošolski, srednješolski in visokošolski) in v jezikovnih šolah, poleg tega pa delujejo v najrazličnejših gospodarskih organizacijah, v javnih in državnih službah, ki imajo stike s tujino, v mednarodnih kulturnih in državnih institucijah ipd.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si