Ime predmeta

Nemška književnost – Obdobja in tradicije IV

Nosilec / izvajalec

doc. dr. Irena Samide
doc. dr. Petra Kramberger

Opis predmeta

Posredovanje pregleda literarnih obdobij in tradicij: predmarčno obdobje, bidermajer, poetični realizem in naturalizem.

 

CILJI IN KOMPETENCE
Predavanje daje pregled nemške književnosti od predmarčnega obdobja do preloma stoletja 1900. Posreduje razumevanje izbranih literarnih obdobij in tradicij v okviru novejše nemške književnosti. Seminar k predavanju je namenjen osvajanju in utrjevanju literarnozgodovinskega razumevanja obravnavane tematike in samostojnega analiziranja literarnih del.

Študentke in študenti:

 • znajo prepoznati stile in značilnosti posameznih obdobij
 • znajo analizirati literarna besedila in o njih diskutirati na višjem nivoju
 • znajo samostojno in kritično pristopiti do literarnih besedil;
 • so zmožni samostojnega literarno-zgodovinskega študija.

Pridobljeno znanje daje slušateljem zgodovinski pregled nemške književnosti in tvori temelj za nadaljnji študij nemškega jezika in književnosti. Slušatelje seznanja z literarnimi obdobji in tradicijami ter posreduje osnovno, načelno razumevanje za literarno-zgodovinske procese. Posreduje vedenje o izoblikovanju literarnih norm, o kulturnem pomenu nastajanja kanona, o spreminjanju pomena in položaja književnosti v družbi.

Temeljna literatura

Primarna literatura:
 • Primarna dela obravnavanih avtorjev – seznam obvezne in priporočene literature je objavljen na začetku leta v e-učilnici.
Sekundarna literatura:
 • Beutin, Wolfgang (Hg. et al.) (1984 ali pozneje): Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart: J. B. Metzler, 45 str.
 • Kluge, Manfred u. Radler, Rudolf (Hg.) (1974 ali pozneje): Hauptwerke der deutschen Literatur. Einzeldarstellungen und Interpretationen. Edition Kindlers Literaturlexikon. München: Kindler Verlag, 77 str.
 • Wilpert, Gero von (1979 ali pozneje): Sachwörterbuch der Literatur. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 40 str.
 • Žmegač, Viktor (1992): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jh. bis zur Gegenwart (in vier bzw. sechs Bänden). Frankfurt/Main: Athenäum Taschenbücher. (lahko tudi na CD), 73 str.

   

 • Druga zadevna literatura, zlasti članki in prispevki v revijah in zbornikih, sekundarna literatura, objavljena v e-učilnici.

Preverjanje in ocenjevanje

50% seminar, 50 % izpit

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si