HABSBURŠKI MIT V LITERATURI, ZGODOVINI IN FILMU
Doc. dr. Johann Georg Lughofer

Vsebina:
Predstavljene bodo posamezne osebe, ki so bile osrednjega pomena za nastanek mita o Habsburžanih, pri čemer je v središču nastanek mita, politični interes, spreminjanje in funkcija mita:
• Maximilian I. in njegovo iskanje prednikov
• Leopold I. in njegova baročna reprezentacija
• Marija Terezija kot »mati naroda«
• nadvojvoda Karl, zmagovalec v Aspernu
• nadvojvoda Johann in njegova ljudskost
• Franc II./I. kot »dobri stari cesar Franc«
• Franc Jožef in Sisi
• prestolonaslednik Rudolf
• Cesar Karl in njegova beatifikacija
Nastanek in utrjevanje mita bosta prikazana na primerih literarnih del avtorjev, kot so Nestroy, Grillparzer, Hoffmannshtal, Kraus, Werfel, Roth, Musil, Martin Pollack in Karl Markus Gauss ter v filmih režiserjev, kot so Erich von Strohheim (Wedding March 1928), Josef von Sternberg (The King Steps out 1936), Billy Wilder (The Emperor Waltz 1948) in Ernst Marischka (Sissi-Trilogie 1955, 1956, 1957).

Cilji in kompetene:
Mitizacija Habsburžanov, ki je doživela enega vrhuncev v 19. stoletju – kljub pojemajoči politični vlogi dinastije (ali pa ravno zaradi nje), še danes nikakor ni končana. Pri predavanju in seminarju si študentke in študenti na primeru Habsburžanov izostrijo razumevanje za mitologizacijo zgodovinskih likov in dejstev. V ospredju je strategija nastajanja in izgradnje nekega mita, kakor tudi vprašanja, zakaj so kasnejši zgodovinopisci ter mediji te mite pogosto še krepili.

Preverjanje in vrednotenje znanja:
- pisni izdelki kot sprotna priprava na kontaktne ure (20%); seminarsko delo s predstavitvijo (80%)

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si