LITERATURA IN GLEDALIŠČE
izr. prof. dr. Špela Virant

Vsebina:
Študentje poglabljajo svoje znanje o zgodovini dramatike, zlasti dramatike nemškega govornega področja, o zgodovini gledališča in zgodovini teorij drame. Različne težnje in posebne značilnosti nemške dramatike 20. stoletja povezujejo z razvojnimi težnjami gledališke umetnosti in ustreznimi teoretskimi in analitičnimi pristopi. Pridobljeno znanje aplicirajo na sodobno dramsko in gledališko produkcijo.

Cilji in kompetence:
Študentke in študenti so sposobni:
• analizirati dramska besedila in gledališke uprizoritve;
• prepoznavati razvojne težnje v sodobni dramski in gledališki produkciji;
• prepoznavati medijskospecifične strukture dramskih besedil;
• poznajo značilnosti gledališkega medija;
• analizirati razmerje med dramskim besedilom in uprizoritvijo;
• umestiti dramsko besedilo v družbeni kontekst;
• reflektirati razmerje med literarnim, gledališkim in drugimi družbenimi diskurzi.

Preverjanje in vrednotenje znanja: gledališka kritika ogledane predstave, izpit

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si