LITERARNI ODNOSI V SREDNJEM IN ZGODNJEM NOVEM VEKU
Izr. prof. dr. Marija Javor Briški

Vsebina:
Specifične srednjeveške strukture kulturnih procesov transfera in izmenjave:
• večjezičnost;
• literarno življenje;
• mecenstvo;
• prevajalske tehnike;
• tehnike priredbe;
• povezava med teoretsko refleksijo in besedilno analizo.
Cilji in kompetence:
Študentke in študenti pridobijo eksemplaričen vpogled v alteriteto srednjeveške literature, torej v njene produkcijske in recepcijske pogoje.
Študentke in študenti:
• so sposobni diferenciranega razumevanja in posredovanja literarnih in kulturnih pojavov, procesov, kontinuitet in diskontinuitet v srednjem veku;
• razumejo kulturne transfere in izmenjave;
• kritično reflektirajo specifične okoliščine literarnega življenja v srednjem veku in vzpostavljajo komparativne paralele s sodobnostjo.

Preverjanje: sodelovanje (10%), referat (40%) in seminarska/projektna naloga ali izpit (50%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si