INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA PRI POUKU NEMŠČINE
Nosilka: izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić,
Soizvajalka: doc. dr. Andreja Retelj

Vsebina:
Teoretična izhodišča uporabe IKT pri pouku nemščine, opredelitev terminologije;
• načrtovanje učnega procesa z uporabo IKT v skladu z učnimi načrti za nemščino;
• akcijsko raziskovanje lastne izkustvene prakse;
• programi za izvajanje e-izobraževanja;
• obstoječa e-gradiva na svetovnem spletu;
• orodja za izdelavo e-gradiv;
• naloge spletnega iskanja;
• mrežni projekti in partnerstvo razredov na spletu;
• referenčna gradiva: slovarji, enciklopedije, glosarji.

Cilji in kompetence:
Študenti
• spoznajo različna pojmovanja učenja in poučevanja z IKT;
• spoznajo aktualne učne načrte za nemščino z vidika integracije IKT v učni proces;
• znajo načrtovati, izvesti in ovrednotiti učni proces z IKT;
• spoznajo različne programe za izvajanje e-izobraževanja in nekatera orodja za izdelavo e-gradiv;
• znajo poiskati že izdelana e-gradiva in jih kritično ovrednotiti;
• so zmožni vpeljati novosti v pouk nemščine;
ozavestijo pomen vseživljenjskega izobraževanja.

Vrednotenje in ocenjevanje:
Seminarska naloga (100%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si