RAZVIJANJE USTVARJALNEGA PISANJA PRI NEMŠČINI
Nosilka: izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić,
Soizvajalka: doc. dr. Andreja Retelj

Pisanje kot najkompleksnejše jezikovno dejanje ter medsebojna vplivanja med pisanjem in ostalimi jezikovnimi zmožnostmi;
• funkcija pisanja in tvorba besedil pri pouku nemščine na različnih ravneh poučevanja;
• značilnosti in zakonitosti ustvarjalnega pisanja; faze različnih konceptov ustvarjalnega pisanja;
• zagotavljanje pogojev in spodbud za uspešno razvijanje pisanja pri pouku nemščine;
• odpravljanje blokad pri pisanju;
• vodenje učencev skozi proces pisanja do končnega izdelka;
• korektura izdelkov ustvarjalnega pisanja

CILJI:
Študenti in študentke:
• ozavestijo vlogo pisanja kot procesa pri učenju jezika;
• spoznajo značilnosti in zakonitosti ustvarjalnega pisanja;
• spoznajo načine odstranjevanja blokad pri pisanju;
• spoznajo pristope za integracijo vseh jezikovnih spretnosti v proces učenja TJ;
• usvojijo didaktične pristope za razvijanje ustreznih strategij reševanja problemov, ki nastajajo ob pisanju v šoli;
• usvojijo specifiko korekture izdelkov pri ustvarjalnem pisanju.

KOMPETENCE:
Študenti in študentke:
• razvijejo pristope za lažje in učinkovitejše usvajanje pisne zmožnosti pri pouku nemščine in ostalih tujih jezikov;
• razumejo vlogo ustvarjalnosti v didaktiki pisanja;
• razvijejo zmožnost ustvarjanja dobrih pogojev za ustvarjalno pisanje pri pouku TJ (spodbude, sproščeno okolje, pisanje v skupinah, celostni pristop pri ovrednotenju besedil);
• ozavestijo pomen pisanja pri razvijanju kognitivnih, komunikativnih in socialnih zmožnosti.

Preverjanje: Seminarska naloga (30%) in didaktizirana predstavitev (30%); Pisni izdelki (40 %)

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si