(Trst, 3. 2. 1914 – Ljubljana, 15. 1. 1988)

Diplomiral je na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz nemškega jezika in književnosti leta 1937. V letih 1939–1940 je služboval na meščanski šoli v Šoštanju, potem do leta 1941 kot profesor na klasični gimnaziji v Mariboru, od leta 1944 naprej pa je poučeval na ljubljanskih gimnazijah. Bil je ravnatelj nižje gimnazije v Logatcu, nato profesor na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
Od leta 1961 do upokojitve 1975 je bil lektor za nemški jezik in književnosti pri Oddelku za germanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Strokovno se je izpopolnjeval v Berlinu, na Dunaju in v Weimarju. Poleg redne zaposlitve je poučeval nemščino na tečajih za izobraževanje odraslih in sodeloval v Dopisni šoli v Ljubljani.
V letih 1957–1965 je vodil strokovni aktiv za nemščino v ljubljanskem okraju, bil je pomožni svetovalec pri Zavodu za šolstvo SRS, v letih 1961–1963 je bil strokovni sodelavec pri Zavodu za napredek šolstva SRS. Po upokojitvi je vodil tečaje nemščine za nefilologe. Bil je eden najbolj prizadevnih piscev učbenikov nemščine v povojnem času.

Izbrana bibliografija:

  • Braz, Valter: Turistično-gostinski slovar v štirih jezikih. Ljubljana: Državna založba Slovenije 1955. 382 str. (Avtor nemškega dela)
  • Braz, Valter: Nemščina I za srednje šole. Ljubljana: Mladinska knjiga 1970. 144 str.
  • Braz, Valter / Renčelj, Ana: Nemščina II za srednje šole. Ljubljana: Mladinska knjiga 1974. 149 str.
  • Braz, Valter: Nemščina III za srednje šole. Ljubljana: Mladinska knjiga 1977. 106 str.
  • Braz, Valter: Učni pripomočki in učila pri pouku tujih jezikov. V: Vestnik DTJK (1964), št. 1, str. 15–26.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si