Stari študijski programi se ne izvajajo več!
Zaključevanje je mogoče do izteka študijskega leta 2015/2016. To pomeni, da mora biti zagovor opravljen najkasneje do 30. 9. 2016.

Podatke o starem študijskem programu Nemški jezik in književnost najdete tukaj.

Priznavanje opravljenih predmetov starega programa v bolonjskih programih:

Nemški jezik in književnost (enopredmetno) – GERMANISTIKA
Nemški jezik in književnost (dvopredmetno) – NEMCISTIKA
Nemški jezik s književnostjo (dvopredmetno) - GERMANISTIKA

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si