v katere smo vključeni članice in člani Oddelka za germanistiko:

 

Medkulturne literarnovedne študije

VODJA: dr. Tanja Žigon
TRAJANJE: 01. 01. 2014-31. 12. 2018

Več informacij: SICRIS

Raziskovalno polje, ki ga pokriva pojem medkulturnosti, je izjemno široko, o čemer priča tudi heterogena sestava programske skupine. Raziskovalci delujemo na področjih anglistike, amerikanistike, germanistike, prevodoslovja, slavistike, slovenistike in primerjalne književnosti ter se ukvarjamo s preučevanjem literarne medkulturnosti v stiku s kulturami na nemškem in angleško/ameriškem in govornem področju ter v stiku z južno- in zahodnoslovanskimi literaturami.

Raziskave se usmerjajo na pet temeljnih področij:

  1. literarnoteoretski diskurz (medkulturna hermenevtika, fenomenološke teorije, imagologija);
  2. analiza literarnega polja (analiza kontekstov in literarnih konvencij, literarno-historični vidiki, recepcija, literature v neposrednih interkulturnih ter transkulturnih stikih, kanonizacija);
  3. narativi tujega/drugega in lastnega ter estetika/poetika tujega;
  4. prevajanje kot medkulturno posredovanje in prevajanje perifernih književnosti v slovenščino (posredni prevodi, vloga centralnih jezikov, kulturne specifike);
  5. didaktika in razvijanje medkulturnih in bralnih kompetenc (raziskovanje književnosti kot polivalentnega fenomena, ki se dotika perečih družbenih vprašanj, uzaveščanje problematike, empirične analize recepcije tuje književnosti). V projekt so vključeni dr. Špela Virant, dr. Marija Javor Briški, dr. Johann G. Lughofer, dr. Irena Samide.

 

Nacionalni pesniki in kulturni svetniki Evrope: komemorativni kulti, kanonizacija in kulturni spomin

Temeljni raziskovalni projekt

VODJA: dr. Marijan Dović (ZRC SAZU)
TRAJANJE: 01. 10. 2014-30. 9. 2017

Več: SICRIS

Projekt »Nacionalni pesniki in kulturni svetniki Evrope: komemorativni kulti, kanonizacija in kulturni spomin« posega na doslej slabo raziskano področje. S primerjalnim pristopom namerava ugotoviti, kakšni so bili vzorci komemorativnega slavljenja in kanonizacije nacionalnih pesnikov in drugih umetnikov v Evropi. Te vzorce, ki so se predvsem po letu 1840 v kontekstu kulturnega nacionalizma kot epidemični val širili po evropski celini, zajema s pomočjo razširjenega koncepta kanonizacije, ki poleg tekstovnih praks (kot so kritična izdaja, eksegeza, apropriacija, indoktrinacija ipd.) obsega tudi ritualne prakse, uporabo reliktov, oblikovanje mreže spomenikov, vlogo šolskih aparatov ipd. S tem lahko projekt te vzorce postavlja v kontekst vzpostavljanja novih zamišljenih skupnosti in njihovega (kolektivnega) kulturnega spomina. Na ta način skuša na novo ovrednotiti pomen kontinuiranega slavljenja reprezentativnih izbrancev pri formiranju evropskih narodov – zlasti t. i. manjših, pri katerih je bil poudarek na literaturi in jeziku izrazitejši. Na tej podlagi projekt namerava pokazati, da učinkovitost tega formiranja lažje razložimo, če ustrezno upoštevamo tiste elemente, ki nacionalna gibanja potiskajo v bližino religioznih praks. S pomočjo interdisciplinarnega in mednarodnega povezovanja literarne vede z drugimi disciplinami bo projekt trajno prispeval k poglabljanju razumevanja temeljnih struktur, ki še danes opredeljujejo medsebojne odnose in trenja sodobnih družb v Evropi. S preučevanjem nemških nacionalnih svetnikov, predvsem Goetheja in Friedricha Schillerja, se ukvarja dr. Irena Samide.

 

Bilateralni projekti


Reprezentacije prve svetovne vojne v srednjeevropskih književnostih (Slovenija - Hrvaška)

VODJA: dr. Johann Georg Lughofer
TRAJANJE: 1. 1. 2014-31. 12. 2015


Bolonjska reforma kot družbeni in jezikovni izziv – v Bosni in Hercegovini, ZR Nemčiji in Sloveniji (Slovenija - Bosna in Hercegovina)

VODJA: dr. Janja Polajnar Lenarčič
TRAJANJE: 1. 1. 2014-31. 12. 2015

 

Projekt MOVENS

izr. prof. dr. Marija Javor Briški, doc. dr. Irena Samide

MOVENS.jpg

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si