Drage študentke, dragi študentje!

 

Vsi, ki si želite nadaljevati študij na drugi stopnji, bodite pozorni na to, da se boste nanj pravočasno prijavili. Rok za prijavo je 30. 8. (gl. Razpis za vpis spodaj), prijavite se lahko tudi v primeru, da še nimate končanih vseh obveznosti: te morajo biti nato zaključene najkasneje do 17. 9. 

 

Vsi, ki v teh dneh še oddajate diplomske naloge, pa bodite pozorni na to, da boste mentorju/mentorici do 1. septembra oddali končno "kompletno" verzijo diplome - kar pa še NE pomeni tudi vezane verzije. Vezano verzijo oddate šele takrat, ko dobite od mentorja/mentorice dokončno "zeleno luč" in ko komisija delo pregleda in oceni. 

 

Za vse informacije v zvezi s študijem na drugi stopnji se lahko obrnete bodisi na tajništvo bodisi na skrbnico drugostopenjskih programov na Oddelku za germanistiko, dr. Ireno Samide: naslednje govorilne ure bodo v sredo, 29. 8. od 8.30 do 9.30  

 

 

 Razpis za vpis

v magistrske študijske programe 2. stopnje za študijsko leto 2018/2019

K Razpisu za vpis v magistrske študijske programe (2. stopnja) za študijsko leto 2018/2019 je dala soglasje Vlada RS januarja 2018.

Roki za prijavo na razpis:

- za prijavo v prvem prijavnem roku na razpisna mesta za državljane R Slovenije in EU mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 31. 8. 2018 (rok za prijavo: 30. 8. 2018);

- za prijavo na razpisna mesta za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 20. 7. 2018 (rok za prijavo: 19. 7. 2018);

- za prijavo v drugem prijavnem roku (na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi prijavi) mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 21. 9. 2018 (rok za prijavo: 20. 9. 2018);

- na programih, kjer bo v prvem roku prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov potekal po zaključenem izpitnem obdobju in sicer 18. 9. 2018; prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 17. 9. 2018.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si