doc. dr. Petra Kramberger
Položaj:
namestnica predstojnice
E-naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Telefon:
01 241 1334
Kabinet:
304
Uradne ure:
ob petkih, 14.30–16.00
Ostale informacije:

Biografija

Doc. dr. Petra Kramberger

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študirala nemški jezik s književnostjo in je leta 2003 diplomirala pri red. prof. dr. Miri Miladinović Zalaznik (Časopis 'Correspondent für Untersteiermark' in gledališka kritika v njem). Po diplomi je poučevala nemščino in angleščino na osnovni šoli, bila pa je tudi osebna asistentka veleposlanika Švicarske konfederacije v Ljubljani. Podiplomski študij je nadaljevala na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Filozofske fakultete UL. Julija 2011 je uspešno zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom Časopis 'Südsteirische Post' (1881–1900) in njegov podlistek.

V času podiplomskega študija se je študijsko izpopolnjevala na Oddelku za germanistiko na münchenski univerzi (Ludwig-Maximilians-Universität, München) in na Inštitutu za zgodovino in kulturo Nemcev v jugovzhodni Evropi (IKGS, München). Objavlja v znanstvenih publikacijah tako doma kot v tujini in se udeležuje mednarodnih simpozijev.

Leta 2010 se je zaposlila na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko FF UL kot asistentka za področje književnosti v nemškem jeziku. Leta 2012 je postala docentka.

 

Pedagoška dejavnost v študijskem letu 2017/18

 • GER1 Obdobja in tradicije I – vaje
 • NE1 Obdobja in tradicije I – vaje
 • GER1 Metodika znanstvenega dela – predavanja
 • GER1 Metodika znanstvenega dela – seminar
 • GER1 Obdobja in tradicije II – vaje
 • NE1 Obdobja in tradicije II – vaje
 • NE1 Raziskovalna metodologija – predavanja
 • NE1 Raziskovalna metodologija – seminar
 • NE1 Obdobja in tradicije III – seminar
 • GER1 Obdobja in tradicije IV – seminar
 • NE1 Obdobja in tradicije IV – seminar
 • GER1 Nemško časnikarstvo na Slovenskem – predavanja
 • GER1 Nemško časnikarstvo na Slovenskem – seminar
 • NE1 Nemško časnikarstvo na Slovenskem – predavanja
 • NE1 Nemško časnikarstvo na Slovenskem – seminar

 

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

 • nemško časnikarstvo na Spodnještajerskem
 • nemška literarna ustvarjalnost na Spodnještajerskem
 • avtorice v nemški spodnještajerski publicistiki 19. in 20. stoletja
 • slovenska kulturna zgodovina v 19. in 20. stoletju
 • slovensko-nemški odnosi v 19. in 20. stoletju
 • doktorske disertacije slovenskih kandidatov v avstro-ogrski monarhiji (1872-1918)

 

Delovna področja

 • članica Akademskega zbora
 • skrbnica dvopredmetnega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Nemcistika
 • koordinatorica za izredni študij
 • mentorica oddelčnega študentskega časopisa alleMANIAK

 

Članstva v združenjih

 • članica Srednjeevropskega združenja germanistov (Mitteleuropäischer Germanistenverband)
 • članica Združenja germanistov jugovzhodne Evrope (Südosteuropäischer Germanistenverband)

 

Bibliografija (izbor)

 • KRAMBERGER, Petra: "Alle guten Oesterreicher werden unser patriotisches Unternehmen unterstützen": Südsteirische Post (1881-1900), nemški časopis za slovenske interese, (Slovenske germanistične študije, 11). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 329 str.
 • KRAMBERGER, Petra: Slike v besedah, besede v slikah: ilustracije v Südsteirische Post, nemškem časopisu slovenskih patriotov. V: Valenčič Arh, Urška; Čuden, Darko (ur.): V labirintu jezika = Im Labyrinth der Sprache, (Slovenske germanistične študije, 12). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 201-212, 408-409.
 • KRAMBERGER, Petra: Das Feuilleton der deutschsprachigen Zeitung Südsteirische Post (1881-1900). V: Uvanović, Željko (ur.): Slawisch-deutsche Kontakte in Geschichte, Sprache und Kultur. Teil 1, (Osijeker Studien zu slawisch-deutschen Kontakten in Geschichte, Sprache, Literatur und Kultur, Bd. 2). Aachen: Shaker, 2014, str. 385-404.
 • KRAMBERGER, Petra: Emotionen in der Berichterstattung des 19. Jahrhunderts. V: Donko, Kristian; Šlibar, Neva (ur.): Gefühlswelten und Emotionsdiskurse in der deutschsprachigen Literatur, (Slovenske germanistične študije, 8). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012, str. 70-79.
 • KRAMBERGER, Petra: Die Pettauer deutschsprachige Publizistik: politische, wirtschaftliche oder literarische Presse? Ein Segment aus der Geschichte der Stadt Pettau/Ptuj. V: Miladinović Zalaznik, Mira; Sass, Maria; Sienerth, Stefan (ur.): Literarische Zentrenbildung in Ostmittel- und Südosteuropa: Hermannstadt/Sibiu, Laibach/Ljubljana und weitere Fallbeispiele, (Veröffentlichungen des Instituts für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München (IKGS), Wissenschaftliche Reihe (Literatur- und Sprachgeschichte), Bd. 120). München: IKGS, 2010, str. 381-396.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si