Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko že dolgo posveča veliko pozornost razvoju mednarodnega sodelovanja tako na pedagoškem kakor tudi na znanstveno-raziskovalnem področju. Sodelavci oddelka, ki so včlanjeni v različne mednarodne strokovne organizacije, so predavali kot gostujoči profesorji na mnogih tujih univerzah ali gostili številne predavatelje iz tujine.

Študij na tujih univerzah je še posebej pomemben za študentke in študente tujih jezikov. Zato je Oddelek za germanistiko sklenil vrsto bilateralnih pogodb v okviru evropskega programa Erasmus, ki velikemu številu zainteresiranih omogoča študijsko bivanje na tujih univerzah v okviru dodiplomskega, podiplomskega ali doktorskega študija.

Poleg programa Erasmus+ mednarodne izmenjave finančno podpirajo CEEPUS ter štipendije tujih držav in inštitucij.

V okviru "Germanistische Institutspartnerschaft" sodeluje Oddelek z Univerzo v Mannheimu

 

Sodelavci Oddelka so člani številnih mednarodnih organizacij in združenj:

• Alumniportal Deutschland (DAAD)
• Bulgarischer Germanistenverband
• Comenius (Mednarodna organizacija nederlandistov Srednje Evrope)
• Christine-Lavant-Gesellschaft
• DGV (Deutscher Germanistenverband/Nemško društvo germanistov)
• Društvo mednarodnega medievističnega kolokvija
• Društvo slovensko-nemškega prijateljstva
• Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft
• EUROPHRAS (Europäische Gesellschaft für Phraseologie/Evropsko društvo za frazeologijo)
• FILLM
• Forschungszentrum Dimos: Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa
• GAL (Gesellschaft für angewandte Linguistik)
• Gesellschaft für Sprache und Sprachen (Društvo za jezik in jezike)
• GGSG (Gesellschaft für germanistische Sprachgeschichte/Zveza za germanistično zgodovino jezika
• Goethe-Gesellschaft
• IGEL
IKGS: Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas

• Internationale Joseph Roth Gesellschaft in Wien

• IVG (Internationale Vereinigung für Germanistik/Mednarodna zveza za germanistiko)
• IVN (Internationale Vereniging voor Neerlandistiek/Mednarodna zveza za nederlandistiko)
• MGV (Mitteleuropäischer Germanistenverband)
• ÖDaF (Avstrijsko društvo učiteljev nemščine)
• ÖGG (Österreichische Gesellschaft für Germanistik/Zveza avstrijskih germanistov)
• PALA (Poetics and Linguistics Association)
• Slovensko-nemško društvo štipendistov (DAAD, AvH)
• Slovensko-švedsko društvo
• SOEGV (Südosteuropäischer Germanistenverband)

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si