Tematski literarni diskurzi

V sodelovanju z Goethe inštitutom, Avstrijskim kulturnim forumom in Veleposlaništvom Švice (s fundacijoPro Helvetia) organizira doc. dr. Johann Georg Lughofer tematske pogovore in branja z uveljavljenimi avtoricami in avtorji, znanstvenicami in znanstveniki. Ob vsakem tematskem dnevu izidejo brezplačne publikacije s prispevki sodelujočih avtorjev.
23. 10. 2010: Eksofonija: pisanje v drugih jezikih. Sodelovali so: Maja Haderlap, Julija Rabinowich in Yoko Tawada.
23. 03. 2011: Domovina – domovinska literatura. Sodelovali so: Aleksander Bassin, Arno Camenisch, Zehra Cirak, Vesna Kondrič Horvat in Vladimir Vertlib.
11. 01. 2012: Alpe. Sodelovali so: Wolfgang Hackl, Francesco Micieli, Mira Miladinović Zalaznik, Neva Šlibar, Thomas Willmann, Josef Winkler in Peter Zupan.
28. 10. 2013: Spomin na Jugoslavijo. Sodelovali so: Kristian Donko, Theodor Fiedler, Ivan Ivanji, Svjetlan Lacko Vidulić, Nicol Ljubić, Mira Miladinović Zalaznik, Dragica Rajčić, Neva Šlibar in Angelika Welebil.
27. 10. 2014: Droge. Sodelovali so: Milena Moser, Selim Özdogan, Peter Rosei in Martin Tauss.
23. 11. 2015: Melanholija. Sodelovali so Martin Mosebach, Melinda Nadj Abonji und Kathrin Röggla.

 

Literatura živi! Mladi avtorji in avtorice iz Avstrije

Od leta 2007 organizira doc. dr. Johann Georg Lughofer skupaj z Avstrijskim kulturnim forumom v Ljubljani obiske mladih avstrijskih avtorjev in avtoric. Ti imajo literarna branja in predavanja o poetiki ali pa se pomerijo v priljubljenih dvobojih slam poezije.
Med povabljenimi avtorji so med drugim bili: Stefan Abermann, René Bauer, Nadja Bucher, Peter Clar, Ann Cotten, Milena Michiko Flašar, Martin Fritz, Andrea Grill, Yasmin Hafedh, Michael Hammerschmid, Elias Hirschl, Anna Kim, Markus Köhle, Jürgen Lagger, Jimi Lend, Mieze Medusa, Alexander Peer, Teresa Präauer, Ana Ryue, Carolina Schutti, Michael Stavarič, Gerhild Steinbuch, Cornelia Travnicek, Otto Leopold Tremetzberger, Erwin Uhrmann in Anna Weidenholzer.
O literarnih prireditvah, ki se jih radi udeležujejo tudi naši študentje, velikokrat poročajo mediji, izšlo pa je tudi več prevodov in čitanka »Reise nach Ljubljana« .

 

Katedra za didaktiko nemščine - Znanje za izkušnje

V študijskem letu 2015/2016 smo začeli izvajati pilotni projekt Znanje za izkušnje. V okviru predmeta Pedagoška praksa 2 študenti 2. letnika MA načrtujejo in izvajajo učne dejavnosti za študente 1. letnika BA, ki nimajo predznanja nemščine. Z različnimi aktivnostmi jim pomagajo doseči raven znanja, potrebno za študij. Študentje 2. letnika si na ta način pridobivajo prve izkušnje pri neposrednem pedagoškem delu, študentje 1. letnika pa gradijo svoje jezikovno znanje in kompetence za uspešnejši študij.

Cilji projekta:

  • Omogočiti študentom 2. letnika MA pedagoške smeri neposredne pedagoške izkušnje pri poučevanju.
  • Omogočiti neposredne izkušnje pri povezovanju teorije in prakse.
  • Usposobiti študente za uspešen vstop na trg dela.
  • Dvigniti kakovost znanja nemščine pri študentih 1. letnika BA.
  • Povečati prehodnost iz 1. v 2. letnik BA.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si