Ime predmeta

Nemška književnost – Obdobje in tradicije I

Nosilec / izvajalec

 

izr. prof. dr. Marija Javor Briškidoc. dr. Petra Kramberger

Opis predmeta

VSEBINA:
  • Problemi pojma "nemška književnost" v različnih časovnih obdobjih;
  • problemi zgodovinskega razvoja jezika in periodizacije.
  • Predavanja posredujejo znanje o slovstvu v stari visoki nemščini, latinskem jeziku (10. stol.), srednji visoki nemščini (s posebnim poudarkom na dvorski književnosti), spremenjeni provenienci ustvarjalcev v poznem srednjem veku in o književnosti pod vplivom humanizma in reformacije.

 

CILJI in KOMPETENCE
Predavanja dajejo pregled nemškega slovstva od začetkov do konca 16. stoletja. Posredujejo zaokrožen pregled in razumevanje nemške književnosti treh jezikovnih obdobij: slovstvo v stari in srednji visoki nemščini ter prikaz literature začetnega visokonovonemškega časa (obdobje reformacije in humanizma) do leta 1600. Študente uvajajo v samostojni literarnozgodovinski študij in jim omogočajo vsaj rudimentarno seznanjenost s problematiko jezikovnih in časovno pogojenih literarnih permutacij.

Temeljna literatura

  • Bumke, Joachim/Cramer, Thomas/Kartschoke, Dieter (1990): Geschichte der deutschen Literatur im Mittelalter. 3 zv. München: Deutscher Taschenbuchverlag, 412, 441, 444 str.
  • Brunner, Horst (2010): Geschichte der deutschen Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 526 str.
  • Hoffmann, Friedrich G. / Rösch, Herbert (1996): Grundlagen, Stile, Gestalten der deutschen Literatur. Berlin: Cornelsen, str. 1-89.
  • Janko, Anton/Teržan Kopecky, Karmen (2000): Staronemško berilo. Maribor, Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Filozofska fakulteta, 236 str.
  • Wagenknecht, Christian (2007): Deutsche Metrik. Eine historische Einführung. München: Verlag C. H. Beck, 172 str.
  • Wehrli, Max (1997): Geschichte der deutschen Literatur im Mittelalter. Von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Stuttgart: Reclam 1997, str. 801-1284.
  • Z drugo relevantno literaturo se slušatelji seznanijo na predavanjih.

Preverjanje in ocenjevanje

Opravljene obveznosti pri vajah so pogoj za pristop k izpitu.

Izpit.

Končna ocena je sestavljena iz ocene izpita (70%) in ocene seminarskih vaj (30%).

 

 

 

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si