Ime predmeta

Literatura in gledališče

Nosilec / izvajalec

izr. prof. dr. Špela Virant

Opis predmeta

VSEBINA:
Študentje poglabljajo svoje znanje o zgodovini dramatike, zlasti dramatike nemškega govornega področja, o zgodovini gledališča in zgodovini teorij drame. Različne težnje in posebne značilnosti nemške dramatike 20. stoletja povezujejo z razvojnimi težnjami gledališke umetnosti in ustreznimi teoretskimi in analitičnimi pristopi. Pridobljeno znanje aplicirajo na sodobno dramsko in gledališko produkcijo.

 

CILJI IN KOMPETENCE:

 • Študentke in študenti so sposobni:
 • analizirati dramska besedila in gledališke uprizoritve;
 • prepoznavati razvojne težnje v sodobni dramski in gledališki produkciji;
 • prepoznavati medijskospecifične strukture dramskih besedil;
 • poznajo značilnosti gledališkega medija;
 • analizirati razmerje med dramskim besedilom in uprizoritvijo;
 • umestiti dramsko besedilo v družbeni kontekst;
 • reflektirati razmerje med literarnim, gledališkim in drugimi družbenimi diskurzi.

 

PREDVIDENI ŠTUDIJSKI REZULTATI:
Študentje poznajo najpomembnejše teorije drame od Aristotela do danes; poznajo najvplivnejše dramske in gledališke avtorje nemškega govornega področja v 20. stoletju in začetku 21. stoletja.

Študentje razumejo teorije drame; razumejo posebne značilnosti dramskih besedil v razmerju do gledališkega medija in pomen gledališke interpretacije dramskih besedil.

Temeljna literatura

 • Aristoteles (1982): Poetik. Stuttgart: Reclam, 180 str.
 • Asmuth, Bernhard (1980): Einführung in die Dramenanalyse. Stuttgart; Weimar: Metzler, 224 str.
 • Fischer-Lichte, Erika (1993): Kurze Geschichte des deutschen Theaters. Tübingen, Basel: Francke, 300-435 str.
 • Virant, Špela (2004): Redramatisierter Eros. Zur Dramatik der 1990er Jahre. Münster: LIT Verlag, 25-79 str.

Preverjanje in ocenjevanje

Izpit.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si