Ime predmeta

Medkulturnost DACHL II - Avstrija

Nosilec / izvajalec

doc. dr. Johann Georg Lughofer

Opis predmeta

 

VSEBINA:
Avstro-Ogrska, Dunaj na prehodu v 20. stoletje, ustanovitev 1. in 2. Republike, »Anschluss«, Avstrija in nacistični režim, povojna leta, politični sistem ter politične stranke, Avstrija v mednarodnem političnem kontekstu – nevtralnost, Avstrija in EU, vsakdanja kultura, priseljenci, ipd.

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Pregled družbenega in političnega razvoja Avstrije v 20. stoletju.

 

Ključne kompetence:

 • uporaba pridobljenega znanja pri analizi aktualnih dogodkov,
 • predstavitev kompleksnih tem različnim ciljnim skupinam,
 • didaktizacija tem kot učne enote.

 

Strokovne kompetence:

 • razumevanje aktualnih političnih in družbenih vprašanj v Avstriji v zgodovinskih okvirih,
 • predstavitev političnega sistema v Avstriji ter njegova primerjava z drugimi sistemi,
 • uporaba političnih, družbenih ter gospodarskih izrazov glede na nemško govoreče države,
 • poznavanje najbolj pomembnega kulturnega dogajanja v Avstriji v 20. stoletju,
 • zna samostojno diskutirati o kompleksnih tem iz političnega, družbenega in kulturnega življenja
 • predstavitev družbe in kulture nemško govorečih dežel različnim ciljnim skupinam.
 • Medkulturne kompetence in znanja:
 • analiza evropskega in globalnega razvoja s stališča Avstrije,
 • prepoznavanje določenih in v avstrijskem diskurzu značilnih tem ter njihova primerjava s slovenskim diskurzom.

Temeljna literatura

 • Vocelka, Karl (2000): Geschichte Osterreichs. Kultur - Gesellschaft - Politik. Graz: Styria, S. 7 - 359.
 • Talos, Emmerich und Horvath, Elisabeth (2000): Osterreich. Tatsachen und Zahlen. Wien: Bundespressedienst, S. 89-118 und S. 155-202.
 • Lichtenberger, Elisabeth (2002): Osterreich. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, S. 6-58.

Preverjanje in ocenjevanje

Referat (40%) in izpit (60%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si