Ime predmeta

Medkulturnost DACHL II - Švica

Nosilec / izvajalec

doc. dr. Johann Georg Lughofer

Opis predmeta

VSEBINA:

Politični sistem (zveza, kantoni, občine), pojem »Eidgenossenschaft«, Švica v evropskem prostoru, vloga Švice v svetovnih vojnah (nevtralnost), priseljenci, vsakdanja kultura, jezikovna posebnost Švice (večjezičnost/pomen narečja), ipd.

 

CILJI IN KOMPETENCE:
Pregled družbenega in političnega razvoja Švice (& Liechtensteina) v 20. stoletju

 

Ključne kompetence

 • uporaba pridobljenega znanja pri analizi aktualnih dogodkov
 • predstavitev kompleksnih tem različnim ciljnim skupinam
 • didaktizacija tem kot učne enote

 

Strokovne kompetence

 • razumevanje aktualnih političnih in družbenih vprašanj v Švici (& Liechtensteina) v zgodovinskih okvirih
 • predstavitev političnega sitsema v Švici (& Liechtensteinu) ter njegova primerjava z drugimi sistemi
 • uporaba političnih, družbenih ter gospodarskih izrazov glede na nemškogovoreče države
 • poznavanje najbolj pomembnega kulturnega dogajanja v Švici v 20. stoletju
 • zna samostojno diskutirati o kompleksnih tem iz političnega, družbenega in kulturnega življenja
 • predstavitev družbe in kulture nemškogovorečih dežel različnim ciljnim skupinam

 

Medkulturne kompetence in znanja

 • analiziranje evropskega in globalnega razvoja s stališča Švice in Liechtensteina
 • prepoznavanje določenih v švicarskem diskurzu značilnih tem ter njihova primerjava s slovenskim diskurzom.

Temeljna literatura

 • Fahrni, Dieter (2000): Schweizer Geschichte. Ein historischer Abriss von den Anfängen bis zur Gegenwart. Zürich: Pro Helvetia Schweizer Kulturstiftung. 147 str.
 • Baur, Arthur (1990): Schweizerdeutsch – woher und wohin? Zürich: Rohr. 150 str.
 • Siebenhaar, Beat u. Wyler, Alfred (1997): Dialekt und Hochsprache in der deutschsprachigen Schweiz. Zürich: Pro Helvetia Schweizer Kulturstiftung, 43 str.

Preverjanje in ocenjevanje

Referat (40%) in izpit (60%).

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si