Ime predmeta

 Ženski diskurzi na prelomu iz 19. v 20. stoletje

Število kreditnih točk

3 oz. 5
Nosilec / Izvajalec doc. dr. Irena Samide

Opis predmeta

 Vsebina:
• Glavni tematski sklopi: literarna in teoretična soočenja pisateljic, teoretikov in teoretičark s preloma stoletja s konstrukcijami spola, poetike pisateljic v književnosti nemškega govornega področja (avstrijska, nemška) v obdobju moderne, z delno navezavo na slovenski diskurz; pojem ženskosti (Weiblichkeit) v izbranih teoretičnih besedililih; analize drugačnosti, telo in pisava, podobe, reprezentacije, projekcije, konstrukcije identitete v literarnih in publicističnih besedilih avtoric na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Poseben poudarek v letu 2016/2017: „Metropolendichtung“ – prezentacija in reprezentacija mesta in urbanosti v luči diskurza spolov.

Cilji in kompetence:
• poznavanje in prepoznavanje raznolikih ženskih diskurzov, ki so se izoblikovali na prelomu iz 19. v 20. stoletje,
• pridobivanje znanja in interpretiranja konstruktov in reprezentacij spolnih identitet v imaginariju literarnega teksta,
• sposobnost prenosa kritičnega branja tekstov na druga področja, kjer je prav tako pomemben kritičen pristop pri interpretaciji tekstov,
• senzibilnost za analizo ženskih diskurzov na različnih področjih,
• sposobnost diskurzne analize.

Temeljna literatura

 Temeljna literatura:
• Karin Tebben (Hrsg.): Deutschsprachige Schriftstellerinnen des Fin de siecle. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1999
• Gisela Brinker-Gabler: Perspektiven des Übergangs. Weibliches Bewußtsein und frühe Moderne, v: G. Brinker-Gabler (ur.): Deutsche Literatur von Frauen, II. zv.: 19. und 20. Jahrhundert. München: Beck, 1988, str 169-205.
• Franziska Schößler: Einführung in die Gender Studies. De Gruyter, 2008 (izbrana poglavja).
• Sigrid Niberle: Gender Studies und Literatur. WBG, 2013 (izbrana poglavja).
• Rosa Mayreder: Zur Kritik der Frau. Jena/Leipzig: Diederich, 1905.
• Bettina Pohle: Kunstwerk Frau. Inszenierungen von Weiblichkeit in der Moderne. Frankfurt/Main: Fischer, 1998, 167 str. (izbrana poglavja)
• Virginia Woolf: A Room of One´s own. Harmondsworth: Penguin Books, 1967 (oz. v nemški različici: Das Zimmer für sich allein – oz. v slovenski razlicici: Lastna soba).
• Natascha Vittorelli: Frauenbewegung um 1900. Über Triest nach Zagreb. Löcker, 2007 (izbrana poglavja).

Reader s primarnimi besedili ter izbrana sekundarna literatura bodo na voljo v e-učilnici v pdf obliki.

Preverjanje in ocenjevanje

 ZA 5 ECTS:
• referat (20%)
• seminarska naloga (ca. 16.000 znakov s presledki) (50%)
• dva eseja (20%)
• aktivno delo pri seminarju (10%)

za 3 ECTS:
• referat (30%)
• kratka seminarska naloga (ca. 11.000 znakov s presledki) (50%)
• en esej (10%)
• aktivno delo pri seminarju (10%)

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si