Ime predmeta

Praktikum v delovnem okolju

Nosilec / izvajalec

lekt. mag. Viktorija Osolnik-Kunc

Opis predmeta

VSEBINA:
Študentke in študenti spoznajo:
 • različna področja dela v gospodarskem in negospodarskem sektorju ter sektorju za javno upravo, v katerih lahko kot univ. dipl. germanisti poklicno delujejo,
 • različne delovne procese in zahteve delovnega okolja,
 • poklicne zahteve in jih primerjajo z osebnimi pričakovanji in željami.

CILJI IN KOMPETENCE:
Cilji praktičnega izobraževanja v delovnem okolju so:

 • povezovanje teoretičnega znanja iz predmetnih študijskih področij s praktičnimi izkušnjami v delovnem okolju,
 • spoznavanje bodočih poklicnih zahtev,
 • ob podpori pooblaščenih mentorjev spoznavanje in razvijanje splošnih in specifičnih poklicnih kompetenc, kot so teoretična poklicna znanja, poklicne veščine, pozitiven odnos do dela in do sodelovanja, sodelovalna kultura, večkulturnost ipd.

Študentke in študenti so sposobni:

 • znanje (jezikovno, medkulturno, literarno in drugo) pridobljeno v času študija učinkovito uresničevati v delovnem okolju,
 • verbalnega in neverbalnega izražanja ter vodenja in komuniciranja v poslovnem okolju,
 • nastopanja in ustreznega izbora stilno-zvrstnega jezika,
 • učinkovite uporabe avdiovizualnih pripomočkov in IKT.

Temeljna literatura

 • CRAWFORD, Megan; Kydd, Lesley, Riches, Colin (2002): Leadership and teams in educational management. Buckingham: OUP, 208 str.
 • Druga literatura bo predstavljena pri predmetu. Odvisna je tudi od vsakokratnega delovnega okolja.

Preverjanje in ocenjevanje

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti: organiziran izbor pooblaščenega mentorja v eni od predlaganih oz. po privoljenju nosilca predmeta po lastnem izboru izbrani instituciji, aktivno sodelovanje v delovnem okolju.

Ocena:
Priprava strokovnega poročila in dnevniškega zapisa, ki ga po dogovoru ocenjujejo pooblaščeni mentor in nosilec predmeta.

ODDELEK ZA GERMANISTIKO
Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

Naslov:
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 (0)1 241 1331
Faks: +386 (0)1 4259 337

Uradne ure:
pon.-pet. 11.00-13.00

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Irena Samide

Namestnica predstojnice:

doc. dr. Petra Kramberger

Tajništvo:

Tatjana Györkös

Urednica spletnih strani: 

doc. dr. Andreja Retelj

© 2015 Univerza v Ljubljani - Filozofska fakulteta / Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Izdelava spletnih strani: Kreatik.si